Zarząd Fundacji

Ewa Juszczak

Nauczycielka języka polskiego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów interdyscyplinarnych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także pedagogiki teatru w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako doradczyni metodyczna języka polskiego m.st. Warszawy, jest edukatorką oraz autorką publikacji dydaktycznych. Jej pasją jest teatr oraz literatura faktu.

Iwona Kulpa – Szustak

Nauczycielka języka polskiego w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów interdyscyplinarnych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracowała jako doradczyni metodyczna języka polskiego i edukacji medialnej m.st. Warszawy, jest autorką publikacji dydaktycznych. Od kilku lat członkini Komitetu Nauczycieli w Galerii "Zachęta", interesuje się literaturą i sztuką współczesną.