Zakopane – Genius loci jako inspiracja artystyczna