Wyprawa artystyczno – naukowa do Teatru Wierszalin w Supraślu w dniu 24 stycznia 2020 r.