Wyprawa artystyczno – naukowa do Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice 23 listopada 2019 r.