Wsola, Orońsko – Awangarda – duch negacji czy świadectwo aktywności twórczej młodego pokolenia?