Wolontariat

O Uniwersytecie

Fundacja istnieje od 2018 roku po to, by umożliwiać młodym, ambitnym ludziom zdobywanie wiedzy w sposób nieszablonowy, wykraczający poza doświadczenia szkoły, zapowiadający samodzielną uniwersytecką przygodę.

Zapraszamy Was do spotkań poza murami szkoły, w przestrzeniach uniwersytetów, galerii i teatrów, do wspólnych wypadów poza Warszawę i poza Polskę, by wspólnie zdobywać nowe doświadczenia, pozwalające lepiej rozumieć otaczający świat – zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe. Liczymy na żywą wymianę myśli, rzetelną, merytoryczną debatę i “długie nocne Polaków rozmowy”.

Naszą ambicją jest to, by nasi Studenci dzielili się ze sobą wiedzą i pasją poznawczą. Stawiamy na ich samodzielność intelektualną, branie odpowiedzialności za własny rozwój, wiarę w swoją nieprzeciętność i wzmacnianie jej.