Obozy naukowe

Co różni wyjazdy naukowe od typowych wycieczek?

  • sproblematyzowana tematyka kulturalna i/ lub społeczno- polityczna 
  • wykłady i warsztaty prowadzone przez kadrę naukową
  • spotkania z twórcami
  • materiały dydaktyczne w formie zeszytów naukowych, zawierające teksty źródłowe oraz bibliografię, przydatne do samokształcenia
  • wizyty w teatrach i uczestnictwo w warsztatach pospektaklowych
  • zwiedzanie muzeów, galerii, wystaw
  • dyskusje, polemiki dotyczące poznanych zjawisk

Ideą wyjazdów naukowych jest uczestnictwo w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych, odwiedzanie miejsc, w których dzieje się coś ważnego, symbolizujących procesy i zjawiska współczesnego świata oraz bieżące komentowanie ich.

Nasze obozy naukowe

HUM
Ideą wyjazdu jest kształcenie umiejętności rozumienia współczesnej kultury, rozpoznawania i właściwego interpretowania faktów i zjawisk kulturowych, a także zainteresowanie innowacyjnymi i eksperymentalnymi działaniami w kulturze współczesnej. To okazja, by inspirować do Czytaj dalej
HUM
Ideą wyjazdu jest refleksja i debata nad etosem inteligenta w XXI wieku i jego obowiązkami wobec społeczeństwa i państwa, jego aktualnością. To także namysł nad wyzwaniami człowieka myślącego oraz artysty. Czytaj dalej
HUM
Ideą wyjazdu jest połączenie cyklu wykładów z historii sztuki oraz literatury z zajęciami w terenie - zwiedzaniem Kazimierza i okolic, spotkaniami z artystami oraz plenerem malarskim i fotograficznym.   Zwiedzanie Kazimierza Dolnego, Czytaj dalej
HUM
Ideą wyjazdu jest ukazanie ponadepokowego fenomenu Zakopanego, jego sztuki i natury, folkloru i mentalności, które stały się inspiracją dla artystów - plastyków, literatów, kompozytorów i twórców teatralnych. To okazja do wizyty Czytaj dalej
HUM
Ideą wyjazdu jest refleksja nad przyczyną oraz sposobami wykorzystania mitów w kulturze współczesnej. To namysł nad uniwersalnym przekazem mitologii starożytnej Grecji oraz celowością jej reinterpretacji, nad mitologią narodową i polemiką z Czytaj dalej
HUM
Ideą wyjazdu jest poznanie znakomitych instytucji kulturalnych Trójmiasta oraz możliwość spotkania z uczestnikami wydarzeń najnowszej historii Polski. To także wskazanie problemów i wyzwań współczesnego świata - migracji, mniejszości etnicznych, współistnienia kultur, Czytaj dalej