Nasza misja

Co nas wyróżnia?

 • spotkania z żywą kulturą i nauką,
 • kontakt z Mistrzami, reprezentującymi świat akademicki- specjalistami z zakresu szeroko pojętej humanistyki, m.in. socjologami, antropologami, kulturoznawcami, prawnikami, historykami sztuki, filozofami,
 • doświadczanie kultury poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na terenie Warszawy, Polski i Europy,
 • osadzanie wiedzy w szerokich kontekstach współczesności – przygotowujących młodych ludzi do samodzielnego i twórczego obcowania z rzeczywistością XXI wieku,
 • doskonalenie samokształcenia i samodoskonalenia metodą tutoringu,
 • kształcenie umiejętności stawiania pytań, samodzielnego, nieszablonowego rozwiązywania problemów badawczych, dyskutowania i debatowania.

Formy działania

Naszą ambicją jest to, by nasi Studenci dzielili się ze sobą wiedzą i pasją poznawczą.
Stawiamy na ich samodzielność intelektualną, branie odpowiedzialności za własny rozwój, wiarę w swoją nieprzeciętność i wzmacnianie jej.

Aby zrealizować nasz cel, proponujemy różne formy zajęć:

 • wykłady 
 • warsztaty
 • wyjścia do instytucji kultury (muzea, galerie, bieżące wystawy)
 • spektakle teatralne
 • plenery malarskie
 • kilkudniowe tematyczne sesje wyjazdowe na terenie Polski
 • zimowe i letnie obozy naukowe w kraju i za granicą