Biblioteka na kółkach

O projekcie

Celem projektu jest popularyzowanie literatury polskiej wśród dzieci i młodzieży, mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich na terenie całej Polski, zapoznanie ich z nowościami wydawniczymi i rozbudzanie zainteresowań literackich. Wolontariusze – młodzież z warszawskich szkół oraz studenci, w sobotnie przedpołudnie, wyruszają w teren, by w gminnej lub powiatowej bibliotece spotkać się z młodymi czytelnikami i wspólnie spędzić czas na lekturze i zainspirowanej nią zabawie.

Przesłanką, która stała się impulsem do realizacji projektu, jest zbyt mała obecność literatury współczesnej w aktualnie obowiązujących szkolnych programach nauczania, wielość lektur, a co za tym idzie – brak czasu na zabawę z tekstem literackim, możliwość przekładania go na język innych sztuk, rozmowę o własnym odbiorze czytelniczym. W dłuższej perspektywie jest to sytuacja niepokojąca, powodująca niekorzystne konsekwencje zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej młodych ludzi, przekładająca się na trudności w komunikacji oraz poprawnym posługiwaniu się polszczyzną. Zaistniałą lukę staramy się zapełnić naszą inicjatywą.

Jak wyglądają nasze spotkania? Czytamy fragmenty wybranej książki, by móc o niej porozmawiać, i – wykorzystując techniki dramowe i teatralne – wcielić się w bohaterów i w ich imieniu zabrać głos. Podczas spotkań wykorzystujemy również działania muzyczne i plastyczne, kaligraficzne i fotograficzne, by przybliżyć młodym odbiorcom fascynujący świat zamknięty między papierowymi stronami.

Mamy nadzieję, że weekendowe spotkania z książką zainspirują uczestników do samodzielnych poszukiwań literackich, pomogą rozpoznać młode talenty (literackie, krytycznoliterackie i artystyczne) i rozwijać je.

Tegoroczna edycja “Biblioteki na kółkach” obejmuje województwo łódzkie. Przewidujemy jednak, że kolejne jej edycje rozszerzą się na inne polskie województwa. Planujemy również sukcesywne włączanie do projektu kolejnych szkół i wolontariuszy.

Kalendarz działań “Biblioteki” i fotorelacje ze spotkań – wkrótce na naszej stronie.

Pierwsze terminy!

Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że naszą akcję wsparła Fundacja Edukacyjna im. Jacka Kuronia, która nie tylko stała się Honorowym Patronem „Biblioteki na kółkach”, ale podjęła się współpracy z naszą Fundacją.
Jesteśmy zaszczyceni i z całego serca dziękujemy.

Z dumą informujemy, że “Biblioteka na kółkach” zdobywa kolejnych entuzjastów i patronów.
Łódzkie Wydawnictwo Literatura, wydające książki dla dzieci i młodzieży, wsparło naszą akcję, za co serdecznie dziękujemy.