HUM

HUM w Supraślu

Wyprawa do Supraśla już za nami!W tematykę i klimat wierszalińskiego spektaklu wprowadził nas wykład p. dr Moniki Kostaszuk – Romanowskiej,…

HUM w Gardzienicach

Artystyczno – naukowa wyprawa do Gardzienic to dawka wiedzy, doznań estetycznych, ale przede wszystkim bomba energetyczna, dostarczona przez twórców gardzienickiego…