HUM

#PowtórkizHUM

Nie dajmy się frustracji i nudzie, nie dajmy się wirusowi! Wykorzystajmy czas nieoczekiwanej przerwy na cykliczne, pozbawione corocznej przedmaturalnej nerwowości…

HUM w Supraślu

Wyprawa do Supraśla już za nami!W tematykę i klimat wierszalińskiego spektaklu wprowadził nas wykład p. dr Moniki Kostaszuk – Romanowskiej,…